Kosten credits

Om contact te leggen met gebruikers van profielen op deze website zijn credits nodig. Met twintig credits kunt u een bericht sturen of eenmaal telefonisch contact opnemen via een telefoonnummer behorend bij een profiel. Indien u geen credits hebt, kunt u geen berichten lezen. Wanneer u over credits beschikt, is het lezen van berichten altijd gratis. Ook zijn credits nodig om medegebruikers zogenoemde flirts of ijsbrekers te sturen. Voor twintig credits kan één flirt of ijsbreker worden verstuurd. Bij de eerste registratie ontvangt u enkele gratis credits. Verder kunnen credits via deze website worden aangeschaft. Voordat een transactie tot aanschaf van credits wordt aangegaan, vermelden wij bij de bestelling de toepasselijke prijs inclusief btw en de eventueel bijkomende kosten.

Credits dienen vooraf te worden betaald. De kosten van credits zijn als volgt:

20 Credits telefonisch € 3,50
100 Credits + 20 gratis € 14,99
340 Credits + 60 gratis € 29,99
860 Credits + 120 gratis € 69,99
2500 Credits + 240 gratis € 164,99
5500 Credits + 480 gratis € 299,99

Voor betaling via creditcard worden transactiekosten berekend.

Na een succesvolle betaling verkrijgt u toegang tot alle functies van de website om alle foto’s behorende bij profielen te bekijken, geavanceerd te zoeken en wanneer er veel supporttickets openstaan, wordt aan uw supportverzoek prioriteit gegeven boven die van niet-betalende gebruikers van deze website. Echter houdt een succesvolle betaling niet in dat u ongelimiteerd berichten, flirts en ijsbrekers kunt sturen. Dit hangt af van het aantal credits waarover u nog beschikt.

Wij zijn steeds gerechtigd de prijzen van credits te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op reeds tot stand gekomen transacties met betrekking tot de aanschaf van credits.

Credits zijn onbeperkt geldig. Indien u uw account verwijdert, vervallen alle nog openstaande credits zonder dat op terugbetaling aanspraak wordt gemaakt.

Restitutie/herroepingsrecht

U hebt in beginsel het wettelijke recht de transactie betreffende credits zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na het aangaan van die transactie. Voor zover een aangeschaft creditpakket binnen de bedoelde bedenktijd geheel of gedeeltelijk is verzilverd, vervalt het recht van ontbinding.

U maakt slechts aanspraak op terugbetaling van door u aangeschafte en nog niet aangebroken creditpakketten voor de duur van de bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van de transactie.

U kunt van het bedoelde herroepingsrecht gebruikmaken door per e-mail () of middels het door ons aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek bij ons in te dienen. Zodra wij in kennis zijn gesteld van uw voornemen om de transactie te ontbinden, zullen wij de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail aan u bevestigen. Terugbetaling van de prijs geschiedt binnen 14 dagen na ontbinding van de transactie, via dezelfde betaalmethode als waarmee u de credits aanschafte.